728 x 90

Skuteczny sposób prezentacji produktów i usług

Skuteczny sposób prezentacji produktów i usług

Każdego dnia docierają do nas setki różnych przekazów. Aby nie pogubić się w ich natłoku, wypracowaliśmy szybki system selekcji najbardziej wartościowych informacji. Przez barierę nie przebiją się wiadomości, które od razu, w jakiś sposób nas nie zainteresują. Osoby, które chcą zaprezentować dany produkt lub usługę mają utrudnione zadanie, ponieważ muszą czymś zaskoczyć słuchaczy. Zastanowimy się,

Każdego dnia docierają do nas setki różnych przekazów. Aby nie pogubić się w ich natłoku, wypracowaliśmy szybki system selekcji najbardziej wartościowych informacji. Przez barierę nie przebiją się wiadomości, które od razu, w jakiś sposób nas nie zainteresują. Osoby, które chcą zaprezentować dany produkt lub usługę mają utrudnione zadanie, ponieważ muszą czymś zaskoczyć słuchaczy. Zastanowimy się, jak powinna być przygotowana prezentacja multimedialna, aby utrzymać zainteresowanie widowni i odnieść wymierny sukces sprzedażowy.

Jak dotrzeć do słuchaczy?

Co sprawia, że ludzie interesują się daną tematyką? Otóż dzieje się to, kiedy czują oni, że omawiany temat, produkt lub usługa, mogą im się do czegoś przydać. Z badań psychologicznych wynika, że każdy człowiek myśli o sobie i swoich potrzebach przez ponad 90% czasu! Resztę czasu zajmuje myślenie o rodzinie i znajomych. Z tego wynika, że zaledwie niewielka jego ilość pozostaje na rozmyślanie o nieznajomych i bieżących sytuacjach, które nie dotyczą bezpośrednio osoby zainteresowanej. Jaki jest wniosek? Przed przygotowaniem prezentacji multimedialnej, trzeba zastanowić się nad potrzebami naszego audytorium.

Analiza grupy docelowej

Im bardziej szczegółowo wykonamy zadanie i przeanalizujemy naszą grupę odbiorców, z tym większym prawdopodobieństwem przekonamy ich do naszych produktów lub usług. W zależności od tego, czy nasza prezentacja ma być przedstawiana dużej, czy mniejszej liczbie osób, inaczej podejdziemy do zbierania informacji. Przy dużych prezentacjach musimy postarać się o uśrednienie przekazu. Przy indywidualnych prezentacjach możemy pokusić się o lepsze poznanie odbiorcy, jego zainteresowań, przekonań, grupy społecznej do której należy oraz takiej, z którą chciałby się w przyszłości utożsamiać.

Ogólne informacje potrzebne do analizy:

  • Dane demograficzne, takie jak płeć, lokalizacja, wiek i wykształcenie.
  • Ilość osób na sali.
  • Nastawienie widowni do tematu.
  • Zainteresowania, pragnienia i priorytety słuchaczy.
  • Sytuacja zawodowa i ekonomiczna poszczególnych osób.

Gdy już wiemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, pora na wybranie idealnego programu do tworzenia prezentacji, spośród: PowerPoint, Prez, Google Slides, Keynote. Aby pełni wykorzystać ich potencjał, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji i oddelegować zadanie przygotowania prezentacji multimedialnej profesjonalistom.

Miejsce i sposób przeprowadzenia prezentacji

Kluczowe jest zapewnienie komfortu w pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się prezentacja. Zawczasu zadbajmy o odpowiednie odległości zarówno prezentera od słuchaczy, jak i członków widowni względem siebie. Ważna jest także odpowiednia temperatura i wyciszenie. Nie trzeba wspominać o sprawdzeniu sprawności sprzętów audiowizualnych.

Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia prezentacji, zastanówmy się, co sami chcielibyśmy usłyszeć. Prezentacja multimedialna powinna być urozmaicona, czyli zawierać zarówno elementy werbalne, czyli tekst do przeczytania, jak i niewerbalne: grafiki, schematy, wykresy czy filmiki. Ponadto, warto robić krótkie przerwy podczas wypowiedzi. Sposób mówienia prelegenta powinien być zrozumiały i wyróżniać się: zwięzłością, atrakcyjnością oraz sugestywnością. Nie powinniśmy zapominać o właściwej dykcji, intonacji i tempie przemowy.

Punktowy niezbędnik ciekawej prezentacji multimedialnej

  • Odpowiednia struktura prezentacji multimedialnej: spis treści, wstęp, rozwinięcie i zakończenie z podsumowaniem.
  • Czytelność prezentacji multimedialnej: rozmiar, styl i kolor czcionki; umiejętne stosowanie efektów wejścia, wyjścia i wyróżnienia w przypadku prezentacji Powerpoint.
  • Niewielka ilość tekstu na slajdzie. Stosowanie zasady 1:1, czyli 1 myśli na 1 slajdzie.
  • Konwersacyjny tryb prezentacji, stopniowe budowanie zainteresowania, poruszenie powszechnego problemu i jego rozwiązanie przy pomocy oferowanego produktu lub usługi, czyli wykorzystanie zasad storytellingu.
  • Elementy dodatkowe: gry interaktywne, animacje 3D, podkład muzyczny lub lektorski.

Reasumując, trzeba zadbać o wiele aspektów, aby przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie podczas wygłaszania prezentacji multimedialnej. Kluczową kwestią jest analiza grupy, do której będzie kierowana prezentacja produktów lub usług. Ważne jest wszystko, od przygotowania komfortowego miejsca przemowy, przez zadbanie o ciekawą prezentację multimedialną, po sposób wygłoszenia prezentacji z dbałością o tempo i intonację głosu.

Źródło: Tworzenie Prezentacji

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Zobacz również