728 x 90

Ekspertyza budowlana – ile kosztuje, kto ją może wykonać?

Ekspertyza budowlana – ile kosztuje, kto ją może wykonać?

Ekspertyza budowlana jest oficjalnym dokumentem określającym aktualny stan techniczny budynku. To na jej podstawie rzeczoznawca budowlany dopuszcza nieruchomość do użytku lub wstrzymuje jej użytkowanie. Jej wykonanie poprzedzają oględziny budynku oraz jego wyposażenia i instalacji, a także konieczne pomiary techniczne. Ile kosztuje ekspertyza budowlana i kto ją może wykonać?   Czym jest ekspertyza budowlana?  Ekspertyza budowlana jest

Ekspertyza budowlana jest oficjalnym dokumentem określającym aktualny stan techniczny budynku. To na jej podstawie rzeczoznawca budowlany dopuszcza nieruchomość do użytku lub wstrzymuje jej użytkowanie. Jej wykonanie poprzedzają oględziny budynku oraz jego wyposażenia i instalacji, a także konieczne pomiary techniczne. Ile kosztuje ekspertyza budowlana i kto ją może wykonać?  

Czym jest ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana jest prawnym dokumentem zawierającym informacje o rzeczywistym stanie technicznym budynku oraz jego części i instalacji z nim założonych. To na jej podstawie rzeczoznawca budowlany dopuszcza nieruchomość do użytku lub – w przypadkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców obiektu – wstrzymuje zgodę na użytkowanie. Co istotne, ekspertyza budowlana jako oficjalny dokument może stanowić dowód w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego i prawa cywilnego i może być wykorzystywana na potrzeby sądu, policji, prokuratury i inspektora nadzoru budowlanego. 

Sporządzenie prawidłowo wykonanej ekspertyzy budowlanej powinny poprzedzać oględziny budynku, w szczególności zaś takich konstrukcji, jak dach, ściany, elewacje, stropy, fundamenty i okna, a także instalacji zamontowanych w budynku. Prawidłowo przygotowana opinia techniczna powinna zawierać też niezbędne obliczenia, pomiary i określać szczegółowo przyczyny usterek. 

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną? 

Ekspertyzę budowlaną wykonuje rzeczoznawca budowlany (lub inżynier budownictwa), który posiada nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa. Rzeczoznawca budowlany musi mieć także uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej i posiadać doświadczenie w sporządzaniu opinii technicznych oraz w dziedzinie, która obejmuje jego uprawnienia budowlane. 

Co zawiera ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana przygotowana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę budowlanego musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku oraz opis przedmiotu ekspertyzy i badanych elementów budynku, w tym także instalacji założonych w budynku. Ponadto opinia techniczna powinna zawierać pomiary i obliczenia oraz  dokumentację fotograficzną poświadczającą aktualny stan nieruchomości. W niektórych przypadkach konieczne jest także dołączenie do materiałów dokumentacji rysunkowej badanych części budynku. Ponadto ekspertyza budowlana zawiera:

  • opis błędów wykonawczych, zniszczeń, uchybień, usterek itp.;
  • informacje dotyczące przyczyn powstania uszkodzeń budynku;
  • informacje dotyczące rekomendowanych działań naprawczych;
  • szacunkowe koszty działań naprawczych;
  • ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana? 

Standardowy koszt ekspertyzy budowlanej dla domu jednorodzinnego oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych, choć za ekspertyzę większego budynku, np. biurowca, zapłacimy już nawet kilkanaście tysięcy złotych. Z kolei wykonanie prostej opinii technicznej dotyczącej konkretnej usterki lub części budynku to koszt około 1 tys. zł. Finalna cena wydania ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego zależy jednak od wielu czynników, które warunkują sporządzenie dokumentu. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływa przede wszystkim wielkość nieruchomości i jej stan, stopień zniszczeń, lokalizacja budynku, a także termin wykonania ekspertyzy i jej charakter. Nie bez znaczenia jest też, czy opinia jest zlecona przez prywatnego inwestora, czy organy państwowe. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływa także rodzaj prowadzonych badań i danych, które ma zawierać dokument. Jej koszt wzrasta także wraz z koniecznością odbycia kilku wyjazdów eksperckich przez rzeczoznawcę budowlanego 

Kiedy ekspertyza budowlana jest potrzebna? 

Ekspertyza budowlana musi być sporządzona przy dopuszczeniu do użytku nowego budynku. Jej wykonanie zalecane jest także w przypadku zakupu nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości od dawna użytkowanej, a także zmiany przeznaczenia budynku i jego przebudowy. Ekspertyzę budowlaną musimy też wykonać w przypadku zauważenia wad konstrukcyjnych budynku oraz wystąpienia zdarzeń losowych, które mogłyby naruszyć lub naruszyły konstrukcję nośną budynku (lub jego część). W szczególności są to: zalania, podtopienia, pożary, wybuch gazu, gradobicie, uderzenie pioruna czy silne wiatry. Opinia rzeczoznawcy budowlanego jest także obligatoryjna w przypadku uszkodzenia instalacji budynku, w tym instalacji elektrycznej, instalacji kominowej, instalacji wentylacyjnej i instalacji piorunochronnej. Ekspertyzę budowlaną trzeba też wykonać, jeżeli dojdzie do katastrofy budowlanej lub znacznego uszkodzenia części budynku.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Zobacz również