728 x 90

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Jak przebiega pogrzeb świecki?

W Polsce wciąż zdecydowana większość osób odpowiadających za organizację pogrzebu bliskiego, decyduje się na pogrzeb katolicki. Nie da się jednak nie zauważyć, że pogrzeb świecki w naszym kraju zaczyna być coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które mogłyby zabronić organizacji pogrzebu bez udziału księdza. Jak więc przebiega taka forma pochówku? Przygotowania do

W Polsce wciąż zdecydowana większość osób odpowiadających za organizację pogrzebu bliskiego, decyduje się na pogrzeb katolicki. Nie da się jednak nie zauważyć, że pogrzeb świecki w naszym kraju zaczyna być coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które mogłyby zabronić organizacji pogrzebu bez udziału księdza. Jak więc przebiega taka forma pochówku?

Przygotowania do pogrzebu

Wiele elementów związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych przebiega w taki sam sposób zarówno w przypadku pogrzebu katolickiego, jak i świeckiego. Pracownicy zakładu pogrzebowego, po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, przyjeżdżają po ciało, zabierają je odpowiednio przygotowanym karawanem i zawożą do chłodni. Tam przystępują do przygotowania ciała do uroczystości – zarówno tych tradycyjnych, jak i w sytuacji, gdy został wybrany pochówek z kremacją.

W domu pogrzebowym Warszawa Bródno można wybrać też wiele elementów związanych z oprawą pogrzebu, począwszy od trumny bądź urny, przez aluminiowe tabliczki umieszczane przy grobach, po wieńce lub kwiaty. Podstawową różnicą jest to, że sama organizacja pogrzebu nie jest uzgadniana z księdzem czy parafią osoby zmarłej. Nie jest planowane odprawienie mszy świętej, ani specjalne pożegnanie w kaplicy cmentarnej. Nie oznacza to jednak, że rodzina osoby zmarłej nie ma możliwości ostatniego pożegnania, na przykład przy otwartej trumnie. Odbywa się to jednak bez obecności osoby duchownej. Rodzina zmarłego może być obecna także w czasie procesu kremacji, jeśli tylko taka jest wola z jej strony.

Świecka ceremonia pogrzebowa

Dla wielu osób zastanawiające może być to, w którym miejscu odbywają się ceremonie pogrzebowe w przypadku pochówku świeckiego. Na każdym cmentarzu jest bowiem kaplica, przy wielu jest ulokowany także kościół. I w przypadku obrządków katolickich, to właśnie w tych miejscach zaczynają się uroczystości pogrzebowe.

W wielu miejscach, zwłaszcza w przypadku dużych cmentarzy komunalnych w większych miastach, są wyznaczone osobne miejsca, eleganckie sale, w których to bliscy osoby zmarłej mogą zorganizować ostatnie pożegnanie w świeckim charakterze. Zdarzają się także sytuacje, kiedy to takie uroczystości rozpoczynają się przy bramie cmentarnej. Stamtąd kondukt żałobny maszeruje w kierunku miejsca pochówku i tam następuje dalszy etap obrządku.

Mistrz ceremonii pogrzebowych

Kolejną, istotną różnicą między pochówkiem katolickim a świeckim jest to, kto odpowiada za prowadzenie uroczystości pogrzebowych. W przypadku pogrzebu katolickiego jest to ksiądz – wyznaczony z parafii osoby zmarłej lub też zaprzyjaźniony z rodziną, jeśli takie jest tylko jej życzenie. W sytuacji, gdy wybrany zostanie pochówek świecki, nad jego uroczystościami czuwa mistrz ceremonii pogrzebowych. Wita wszystkich zebranych gości, przygotowuje także mowę pogrzebową, w której uwzględnia często cytaty znanych filozofów, ale także bierze pod uwagę sugestie rodziny osoby zmarłej. Jest również miejsce na to, by to właśnie bliscy zmarłego powiedzieli kilka słów do wszystkich zebranych, chcąc wspomnieć i uczcić żegnaną bliską osobę. Mistrz ceremonii dba także o harmonogram uroczystości, aż do momentu samego pochówku w grobie.

Pogrzeb świecki na cmentarzu przykościelnym

W wielu miejscowościach nie ma dużych cmentarzy komunalnych, są jedynie te ulokowane tuż przy parafiach. Może się więc wydawać wręcz naturalnym, że w większości będą tam organizowane pochówki katolickie. Jednak co w przypadku osób, które nie są wyznawcami wiary katolickiej, a mieszkają w tej samej wsi?

Według polskiego prawa, ksiądz nie ma prawa odmówić pochówku na cmentarzu przykościelnym. Nie ma prawa także dyskryminować nikogo ze względu na wyznanie bądź jego brak – i sugerować na przykład pochówek jedynie na obrzeżach cmentarza. W przypadku wielu małych miejscowości i wsi wciąż jednak jest to dość zauważalny problem – między innymi z tego względu, że właśnie w takich miejscach pochówek świecki należy wciąż do rzadkości. Warto jednak w takiej sytuacji znać swoje prawa. W razie potrzeby pomocą służą także pracownicy zakładu pogrzebowego.

Źródło: Elizjum – dom pogrzebowy Warszawa

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Zobacz również