728 x 90

Umowa zlecenie – czy korzystna dla pracownika?

Umowa zlecenie – czy korzystna dla pracownika?

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia, w szczególności ze względu na przywileje, jakie daje pracownikowi. Wciąż jednak nie brakuje osób, które decydują się na współpracę w oparciu o umowę zlecenie. Czy taka forma współpracy jest korzystna? Rozważamy jej wady i zalety pracy w niniejszym artykule. Czym charakteryzuje się umowa zlecenie? Umowa zlecenie jest

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia, w szczególności ze względu na przywileje, jakie daje pracownikowi. Wciąż jednak nie brakuje osób, które decydują się na współpracę w oparciu o umowę zlecenie. Czy taka forma współpracy jest korzystna? Rozważamy jej wady i zalety pracy w niniejszym artykule.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Przedmiotem umowy zlecenie jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonych czynności i zadań na rzecz zleceniodawcy. Bywa także nazywana umową starannego działania, co oznacza, że zleceniodawca oczekuje od zleceniobiorcy wykonywania określonych zadań, nie rozlicza zaś ich efektywności. Najczęściej stosuje się umowę zlecenie do takich zadań, jak świadczenie usług doradczych, pilnowanie mienia, roznoszenie ulotek, uczestniczenie w akcjach promocyjnych (hostessa, promotor). Osoby wykonujące zadania w oparciu o umowę zlecenie nie korzystają z przywilejów pracowniczych przysługujących z mocy prawa, do których należy płatny urlop wypoczynkowy czy dodatkowe płatne dni wolne.

Korzyści z umowy zlecenie

Zwykło się określać umowę zlecenie mianem “umowy śmieciowej”. Wynika to z braku przywilejów na jakie mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Jednak warto pamiętać, że nie zawsze umowa zlecenie jest mniej korzystna dla pracownika. Niektóre branże, zawody czy konkretne, indywidualne sytuacje mogą powodować, że umowa zlecenie będzie optymalną formą współpracy.

Umowa zlecenie zapewnia swobodę. Coraz bardziej widoczny staje się trend niechęci do pracy w sztywno określonych godzinach, np. 8-16 czy 9-17. Umowa zlecenie może w tym kontekście zapewniać dużą swobodę i samodzielność. Zleceniobiorcy domyślnie nie obowiązują ściśle określone godziny pracy. Dodatkowo strony umowy zlecenie mają dużą swobodę w określaniu indywidualnych warunków współpracy. Wprawdzie zleceniobiorcy nie przysługuje płatny urlop, jednak istnieje możliwość wynegocjowania płatnej przerwy ze zleceniodawcą.

Kolejną zaletą umowy zlecenie, również odnoszącą się do wolności pracownika jest możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy zlecenie rządzi się zupełnie innymi prawami niż rozwiązanie umowy o pracę. Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej, to zleceniobiorca może wycofać się z umowy zlecenie praktycznie z dnia na dzień. Okres wypowiedzenia obowiązuje tylko w przypadkach, gdy został on uwzględniony w umowie. W praktyce nie zdarza się to często. Taką możliwość szybkiej zmiany pracy bardzo cenią sobie studenci oraz osoby, które dopiero poszukują swojego miejsca i pragną przetestować różne opcje i możliwości zanim zwiążą się z jakąś firmą na stałe. Dla tych grup stabilizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia, jaką daje umowa o pracę są mniej istotne.

Niektórzy zleceniobiorcy cenią sobie brak konieczności wykonywania zlecenia osobiście. Oznacza to, że mają oni możliwość powierzenia przyjętego zlecenia dowolnej osobie. Tutaj jednak należy dokładnie przyjrzeć się umowie i upewnić czy kontrakt uwzględnia możliwość podzlecania jej wykonania innym osobom. Trzeba także pamiętać, że zleceniodawca musi zostać poinformowany o tym fakcie. Jest to jednak dobra alternatywa w razie choroby czy innej, nagłej sytuacji życiowej lub losowej.

Umowa zlecenie to także gwarantowana i rosnąca minimalna stawka godzinowa, podobnie jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę. Gwarancję tę dają przepisy corocznie podnoszące minimalną stawkę wynagrodzenia. Dodatkowo pod koniec 2019 roku obniżono stawkę podatku dochodowego, z 18% na 17%, co sprawia, że pracując na umowę zlecenie, “na rękę” otrzymuje się nieco więcej.

Ponadto umowa zlecenie to bardzo dogodna forma współpracy dla studentów i osób uczących się. Wykonywanie zleceń w oparciu o umowę cywilnoprawną pozwala zwiększyć dochód netto, a więc dochód “na rękę”, niż w przypadku pracy w oparciu o umowę o pracę.

źródło: Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Zobacz również