728 x 90

Kiedy wykonywany jest audyt ochrony środowiska?

Kiedy wykonywany jest audyt ochrony środowiska?

Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców rozliczne obowiązki. Ich niedopełnienie najczęściej wiąże się z dotkliwymi karami. Żeby zidentyfikować powinności środowiskowe i zweryfikować funkcjonowanie firmy w zakresie ochrony środowiska, warto wykonać audyt. Kiedy należy się na niego zdecydować? Jakie korzyści przynosi podmiotowi audyt ochrony środowiska? Audyt ochrony środowiska – co to? Jakie obszary funkcjonowania firmy analizuje?

Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców rozliczne obowiązki. Ich niedopełnienie najczęściej wiąże się z dotkliwymi karami. Żeby zidentyfikować powinności środowiskowe i zweryfikować funkcjonowanie firmy w zakresie ochrony środowiska, warto wykonać audyt. Kiedy należy się na niego zdecydować? Jakie korzyści przynosi podmiotowi audyt ochrony środowiska?

Audyt ochrony środowiska – co to? Jakie obszary funkcjonowania firmy analizuje?

Audyt ochrony środowiska (audyt środowiskowy) to najlepsze narzędzie pozwalające zweryfikować, czy przedsiębiorstwo wypełnia obowiązki formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska. Stanowi on dogłębną analizę różnych obszarów funkcjonowania firmy. Audyt środowiskowy kończy się raportem, który wskazuje ewentualne nieścisłości oraz zawiera wytyczne pozwalające zreorganizować działania przedsiębiorstwa i uzupełnić braki.

W ramach audytu ochrony środowiska analizuje się m.in. takie obszary działania firmy jak:

 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • pozwolenia zintegrowane i sektorowe,
 • decyzje budowlane i środowiskowe,
 • pole elektromagnetyczne,
 • szkody w środowisku.

Audyt środowiskowy ocenia postępowanie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Pozwala on zweryfikować, czy firma dysponuje wymaganymi decyzjami administracyjnymi oraz czy poszczególne ewidencje odzwierciedlają faktyczny zakres korzystania ze środowiska. W jego ramach analizuje się również to, czy podmiot nie przeoczył wykonania obligatoryjnych badań i pomiarów.

Każdorazowo zakres audytu środowiskowego jest dostosowywany do specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa analiza obejmuje nie tylko przegląd dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości, ale również wizytę osoby audytującej na terenie przedsiębiorstwa. Pozwala to przeanalizować nie tylko sytuację formalno-prawną, ale i stan faktyczny podmiotu, dzięki czemu specjalista może wychwycić wszelkie nieścisłości.

Kiedy warto wykonać audyt środowiskowy?

Na audyt ochrony środowiska można zdecydować się zawsze. Stanowi on bowiem użyteczne źródło informacji niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się firma. W szczególności jednak warto go przeprowadzić w sytuacji, gdy przedsiębiorca:

 • chce sprawdzić poprawność wywiązywania się z wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • ma wdrożone systemy zintegrowane lub systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001, ISO 9001 i chce zweryfikować przestrzeganie ich zapisów,
 • przygotowuje przedsiębiorstwo do przekształceń własnościowych i chce uzyskać realną wycenę wartości firmy w kontekście środowiskowym,
 • chce zweryfikować swoich dostawców, podwykonawców i partnerów zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska.

W każdym z tych przypadków najkorzystniejszą dla przedsiębiorcy opcją jest wykonanie kompleksowego audytu ochrony środowiska, który oceni różne obszary funkcjonowania firmy i pozwoli rozpoznać wszelkie niedociągnięcia. Niemniej zleceniodawca może zdecydować się również na okrojoną wersję audytu, np. wyłącznie w zakresie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego czy też gospodarki odpadowej. Wszystko tak naprawdę zależy od jego potrzeb.

Co daje dobrze przeprowadzony audyt ochrony środowiska? Najważniejsze korzyści

Audyt środowiskowy pozwala zidentyfikować obowiązki środowiskowe przedsiębiorstwa i ocenić stopień przestrzegania obowiązującego prawa ochrony środowiska. W efekcie ogranicza ryzyko nałożenia kar w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem firmy. A te potrafią być naprawdę dotkliwe. Oprócz mandatu czy też odsetek karno-skarbowych organ ochrony środowiska może nawet wydać nakaz wstrzymania użytkowania instalacji.

Dzięki systematycznie przeprowadzanemu audytowi ochrony środowiska przedsiębiorstwo nie tylko może uniknąć kar, ale również kreuje pozytywny wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Jeśli podmiot dobrowolnie uwzględnia aspekty środowiskowe, może na tym budować swoją przewagę konkurencyjną. Warunek jest jeden – audyt musi zostać rzetelnie przeprowadzony. Dlatego warto go zlecić specjalistom. To gwarancja jego najwyższej jakości.

źródło: ekomeritum.pl

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Zobacz również